Anatomie dikke darmBinnen 48 uur moet er een significante klinische en biochemische verbetering optreden. Zoniet, dan dient er een beleidskeuze gemaakt te worden: start met een immunosuppressivum ( ciclosporine ) of chirurgische interventie (subtotale colectomie). Ciclosporine induceert bij 60-70 van deze ernstige gevallen van cu een remissie. Echter, de bijwerkingen zijn ernstig: irreversiebele nefrotoxiciteit, epileptische insulten, ernstige opportunistische infecties ( Pneumocystis pneumonie) en lymfomen. Informed consent en het uiteenzetten van de voor- en nadelen van colectomie. Chirurgische interventie indicaties voor chirurgische interventie belangrijk om te vermelden is dat, in tegenstelling tot de ziekte van Crohn, resectie van het aangedane darmsegment (meestal subtotale colectomie) een curerende werking heeft! Tevens is er kans op ontaarding 10-25 bij langdurig aanwezige.

Anatomie en fysiologie

Als onderhoudsbehandeling en ter voorkoming van recidieven: max. 2 grafiek g per dag in 3 doses. Opflakkering ondanks onderhoudsherapie met mesalazine. Indien patiënt door deze onderhoudsdosering van mesalazine heen breekt, kan geswitched worden naar een combinatietherapie van i) oraal prednison 40-(60 mg/dag startdosis) in combinatie met ii) oraal mesalazine (1500 mg/dag). Indien remissie bewerkstelligd wordt, kan de prednison afgebouwd en vervolgens gestaakt worden. Er is geen evidence omtrent hoe lang je door moet gaan met het orale onderhoud van mesalazine, maar in de praktijk wordt pas gestaakt met de onderhoudsdosering indien een patiënt 2-3 jaar symptoomvrij. Indien ondanks oraal prednison en mesalazine toch opflakkeringen ontstaan, kan het immunosuppressivum azathioprine (Imuran) geprobeerd worden (stardosering 2,5 mg/kg/dag). Bij ernstige acute cu dient men erop bedacht te zijn challenge dat er een potentieel gevaar bestaat op het ontstaan van een levensbedreigend, toxisch megacolon. Nog belangrijker is, dat deze complicatie voorkomen kan worden! In de praktijk wordt patiënt opgenomen, worden andere oorzaken van colitis uitgesloten ( zie differentiaal diagnose ) en gestart met hoge dosis intraveneuze prednisolone (stardosis 40-60 mg) en/of ciclosporine. Onvoldoende reactie bij toxisch megacolon: immunosuppressiva of opereren?

anatomie dikke darm
De dikke darm (colon bouw, ligging en functies zo werkt

Dikke darm - wikipedia


In de remissiefase 's avonds klysma van 1-2 g per dag of 4 g iedere 2-3 dagen. Dit werkt beter dan enkel lokale corticosteroiden. Indien mesalazine onvoldoende werkt kan in tweede instantie alsnog overgestapt worden naar een combinatiepreparaat van beclamethasone/mesalazine. Indien lokale applicatie van mesalazine, eventueel in combinatie met corticosteroiden, geen baat heeft òf bij linkszijdige colitis of pancolitis dan geniet oraal mesalazine de voorkeur. Hierbij wordt bij 60 binnen 2 maanden remissie bereikt. Dosering mesalazine per. In acute fase oraal 2-4,5 g per dag in 3-4 doses; bij hoge doseringen: niet langer eiwitten dan 8-12 weken.Anatomie en fysiologie van de dikke darm - ziekten van


Taoism tragering nbsp gewrichtsontspanning nbsp trager work nbsp psychofysical integration nbsp mentastics zie ook: lichaamstherapieën tragering Tragering - gewrichtsontspanning Trager Work An introducytion to Trager: Psychophysical Integration and Mentastics Trager psychophysical integration Trager Work trail making test nbsp tmt zie ook: d-kefs nbsp delis-kaplan executive. Werkend op basis van Transaktionele Analyse (ta neuro linguistisch Programmeren (NLP) transanale endoscopische microchirurgie nbsp transanal endoscopic microsurgery nbsp tem zie ook: microchirurgie nbsp microsurgery transanale Endoscopische microchirurgie (TEM) What do i need to know about my Transanal Endoscopic Microsurgery? Translocation - chromosome mutation: Structural rearrrangements transmurale gezondheidszorg transmurale gezondheidszorg is een term voor de verplaatsing van ziekenzorg van het ziekenhuis of verpleegtehuis (intramuraal) naar de thuissituatie senter discussieforum transmurale gezondheidszorg Tussen Thuis en ziekenhuis Site en discussieforum over transmurale gezondheidszorg. Onderdeel van het programma technologie en Samenleving van het ministerie van economische zaken. De discussie wordt gevoerd aan de hand van concrete casussen over transmurale zorg. Organ transplant hospital Transplant living - unos patient Services Home page features transplant patient profiles, the latest transplantation data, answers to frequently asked questions, and much more Transplant Recipients International Organization - trio transplantation and organ donation information and resources for transplant recipients, their families. Of Utah Webpath: heart, transposition of great vessels, diagram ctsn: Transposition of Great Arteries ctsn: Corrected Transposition of Great Arteries Med. Of Wisconsin: Transposition Of The Great Vessels Med.

Discusses the five principles, chi, and recepten the yin Yang symbol Traditional Chinese medicine learn the principles of acupuncture and other therapeutic remedies like qigong. Features articles about modern techniques Traditional Chinese medicine Information on acupuncture and Chinese medicine. Includes associations, universities, online bookstore, software, practitioners, and supplies Training - acos learn about a full-time trainen four year program in traditional Chinese medicine offered by the Academy of Classical Oriental Science. Study in China Training - chinese healing Arts Ctr Become certified as a qi healer through this six day training intensive. Offers Chinese language and seasonal qi gong workshops Training - jung tao school take up the study of traditional Chinese medicine, acupuncture, taijiquan, and daoist phiolosphy. Find veterinary notes, books, and a forum Training - oriental Medicine The national College of Oriental Medicine offers a masters level program in acupuncture, and internships in China. Features herbology and tui-na Training - united Medicine take a correspondence course in Traditional Chinese medicine sponsored by Chinese educational agencies.

Offers acupuncture or herbal modules foundation for tcm information on the foundation including its research into conditions such as migraine, lower back pain and acupuncture herb king trad. Chinese medicine Information about Chinese herb therapy, tonics, acupuncture, massage, and nutrition. With bookstore and research news a tao of Natural Breathing take a journey into the physiology, psychology, and spirituality of this Chinese natural breathing practice Introduction to Oriental Medicine outline of the practice of Eastern medicine. Includes details of diagnosis and treatment, herbs, and acupuncture journal Of Chinese medicine Professional publication for practicing Chinese herbalists and acupuncturists offers subscription details, book reviews, and case studies az school of Acupuncture tcm licensed by the Arizona State board for Private postsecondary Education. Info about a masters in acupuncture and oriental medicine qi: The journal of Traditional Eastern health fitness - a great site to visit if you want to find out more about Traditional Chinese medicine (TCM). Be sure to check out the "Interactive acupuncture model" to find out what pressure points on the body relate to your specific ailment Newsgroup: ilosophy.

Menselijk maag-darmstelsel: Anatomie, health Life media


Explains pulse diagnosis Chinese medicine Information Center Educational site with information on Chinese herbs and formulas. Contains practitioner list and links to other Chinese medicine sites Chinese medicine toronto people who have chronic pain maybe interested in this acupuncture, massage, and herbal medicine site Chinese medicine in Canada Though the directories to products and services are limited to canada, this guide. View a patient receiving treatment Traditional Chinese medicine forum join in the free message boards and chat for discussions on tcm related health topics Chinese Treatments dermatology case histories of sufferers of genital sores, eczema and baldness. Preparation of traditional formulas is explained Clinic -. Liang li a chinese herbalist offers faqs, publications, and advice on using herbs to treat muscular problems and strokes Clinic - east-West Center This healing center focuses on pain management, allergies, hypertension, and sleep disorders by using acupuncture, herbs, massage, and diet Clinic - get.


Find books and practitioner biographies College of Oriental Medicine master's program located in Santa barbara which offers training in acupuncture, eastern medicine, herbal medicine, and Western clinical science european Univ. Of Chinese medicine Email for course information or access the online training and links. Operates throughout Europe and North America five branches Institute college of traditional Chinese medicine (tcm based in Santa Cruz, calif. Details of courses, philosophy, and clinic Monterey institute find detailed clinical research reports about Chinese medicine by the monterey institute for the Study of Alternative healing Arts Oriental Medicine newspaper published by pacific College of Oriental Medicine lists subscription information, and presents selected articles How. Read about qi and the Organ Network Institute for Traditional Medicine resources for the study of Chinese medicine including details of schools, institutes, books and journals. Free guide to practitioners (strong taoist Sanctuary Of San diego Offers seminars and certification programs in taijiquan, qi gong, Traditional Chinese medicine, tuinan, and taoism. See the class schedule Traditional Chinese medicine describes the differences between Chinese and Western medical diagnosis.

15 Essenti le tips om een Strakke

From the foundation for Traditional Chinese medicine Organizations Institute for Traditional Medicine and vrouw Preventative health Care provides a list, with descriptions, of organizations in the us traditional Chinese medicine Information on acupuncture and Chinese medicine. Includes associations, universities, online bookstore, software, practitioners, and supplies Understanding Chinese medicine learn the meaning of Yin and Yang, read about the zang and fu organs, and understand how diagnosis develops. See a discussion of energy male Infertility - m Discusses the treatment of infertility in Traditional Chinese medicine. Learn about the condition's symptoms and signs Jason yu's Acupuncture Clinic San Francisco practitioner of traditional Chinese medicine, including acupuncture, acupressure, moxa, and herbal medicine. With faqs and links Frequently Asked questions About Oriental Medicine - a good overview of Oriental Medicine, acupuncture in particular, in a question-and-answer format Calm Spirit Magazine Browse this extensive resource of Chinese and Tibetan medical practices. Includes tui na massage and qi gong movement therapy meditopia extensive information on Chinese medicine, including specific diseases, and a comparison of Eastern and Western medicines Chinese medicine learn about the background, theoretical framework and practice of Chinese medicine at this informative havermout site Asian health. View the message board Chinese medicine and Acupuncture for those interested in traditional Chinese medicine. Features forum, chat room, guide to canadian practitioners, and diagnosis via email Chinese medical Providers Directory directory for sourcing and advertising Chinese medical professionals services Chinese medicine Articles Chinese medicine Artifacts The national Museum of Natural Science provides an overview of Chinese medicine. View a photo of ancient acupuncture needles and a branding iron Chinese medicine case Studies Acupuncture practitioner offers a faq sheet, and case studies of psychiatric disorders and skin problems treated with Chinese medicine Chinese medicine concepts learn about the relationship of health and nature.

anatomie dikke darm
10 tips voor een gezonde

18 gouden Tips bij een diabetes dieet recepten & Schema

Wikipedia: Traan, anatomie van het traanvocht, ziektebeelden: Tranende Ogen. Lacrimal Apparatus nbsp Lacrimal gland, lacrimal duct, gerechten lacrimal canal, nasolacrimal duct, Inferior nasal concha, nasal cavity. Traanapparaat nbsp lacrimal apparatus, zie ook: traanfilm nbsp traan nbsp tranen nbsp traanvocht nbsp traanwegen. Zie ook: traankanaal nbsp traangang nbsp lacrimal duct nbsp tear duct. Zie ook: traanpunt, zie ook: traanzak nbsp lacrimal sac, zie ook: oculoplastische chirugie, zie ook: traanheuvel nbsp slijmvlieswratten nbsp carunkels nbsp caruncle nbsp caruncula nbsp (Caruncula lacrimal). Anatomie/Fysiopathologie, punctum lacrimale inferior en superior, canaliculus inferior, - superior, - communis, saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis, Klep van Hasler. Klieren van meibom nbsp meibomius klieren nbsp meibomian glands nbsp glandulae tarsales. Zie ook: schedel nbsp cranium nbsp skull, wikipedia: Klieren van meibom, de Traanbuis: bovenste ooglid, meibomiusklier, bovenste Traanpuntje, traanzak, onderste Traanpuntje. Includes world map of areas most affected by this condition and links Trachoma trachyonychia nbsp twenty-nail dystrophy zie ook: nagelaandoeningen nbsp nagelproblemen nbsp onychopathie nbsp onychosen nbsp nail diseases nail Disease - signs for the Internist: Trachyonychia twenty-nail Dystrophy (Trachyonychia) tractie alopecie nbsp traction alopecia.Medische termen - medical terms :. Consumed - ziekte of klacht: t - woordenboek: t, merck manual: T (Nederlands dorland's Illustrated Medical Dictionary:. Traan nbsp traanfilm nbsp tranen nbsp traanvocht nbsp traanwegen. Zie ook: traanwegaandoeningen nbsp lacrimal apparatus diseases, zie ook: traankanaal nbsp lacrimal duct nbsp tear duct. Zie ook: traanklier nbsp lacrimal gland nbsp lachrymal pepsine gland. Zie ook: tranenvloed nbsp epiphora, zie ook: schirmertest nbsp schirmer's test nbsp schirmer 1-test. Wikipedia: Traan, fysiologie. De traanfilm, oogleden, conjunctivaalzak en traanwegen.

10 Thuis Fitness Oefeningen voor Optimale Spiergroei 5 Tips

In de hiel acute fase: zetpil 500 mg 3 x dgs òf zetpil 1 g 1-2 x daags òf klysma 1-2 g 1 x daags voor het slapen gaan, zo nodig 2 x daags durante 2-4 weken. In de remissiefase ter preventie van een recidief: zetpil 250 mg driemaal per dag of klysma 1-2 g eenmaal per dag 's avonds. Mesalazine werk 10:37 pm, indien mesalazine onvoldoende werkt kan in tweede instantie overgestapt worden naar een klysma combinatiepreparaat van beclamethasone / mesalazine. Een klysma bevat respectievelijk 3 mg beclomethasone en 1,2,3 of 4 gr mesalazine. Eén klysma 's avonds in liggende houding toedienen gedurende 24 weken of tot de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen. Optimaal effect wordt verkregen indien de toegediende dosis zo lang mogelijk, bij voorkeur de hele nacht, in het lichaam blijft. Bij distale cu die meer proximaal oploopt dan bij een ulceratieve proctitis is een zetpil onvoldoende en dient men klysma's te gebruiken. Dosering: In de acute fase: 1 mesalazine klysma van 4 gr gedurende 2-4 weken 's avonds voor het slapen gaan inbrengen en gedurende de gehele nacht inhouden.het rectum zou de ontsteking cranialiseren. Het is belangrijk om vanuit deze distributie de juiste applicatievorm van de beschikbare geneesmiddelen te kiezen. Bijvoorbeeld: bij een echte proctitis ulcerosa is het vaak afdoende om met zetpillen te werken, en heeft initiele orale toediening geen plaats (zie verder). In onderstaand overzicht kan de lezer doorlinken naar het Farmacotherapeutisch Kompas voor achtergrondinformatie van desbetreffend geneesmiddel. Medicamenteuze therapie heeft de voorkeur bij de initiele behandeling van. Hierbij is een scala aan medicijnen voorhanden, die vaak gecombineerd worden. Algoritme van behandeling, proctitis ulcerosa, indien de cu beperkt is tot het rectum,. Proctitis ulcerosa, kan meestal volstaan worden met lokale applicatie van mesalazine in de vorm van zetpillen of rectale klysma's/schuimpreparaten. Dosering mesalazine zetpil/klysma's bij proctitis ulcerosa.
Anatomie dikke darm
Rated 4/5 based on 619 reviews
Recensies voor het bericht anatomie dikke darm

 1. Upujuda hij schrijft:

  Deze delen van de dikke darm bevinden zich in de buikholte en zijn aan alle kanten bedekt met een speciaal membraan - het peritoneum. Colibacteriën en vitamine k de dikke darm is zeer bacterierijk. De kronkeldarm ( ileum ) is 3 tot 3,5 meter lang en vormt het sluitstuk van dit verteringsproces. Ontstekingsprocessen van deze organen kunnen naar het rectum gaan en vice versa.

 2. Adylujy hij schrijft:

  Dus, indien de darminhoud pass dunne darm (5 meter) van 4 5-uren, vervolgens het colon (2 m) - voor 12 18-uur, wat bijna-6 9 keer langzamer. Endeldarm ( rectum ). Verder naar buiten is het spiermembraan van de dikke darm.

 3. Myseni hij schrijft:

  Vormt de overgang naar het rectum. Dit gedeelte van het colon loopt van linksboven naar linksonder in de buikholte. Dikke darm aandoeningen Aandoeningen specifiek aan de dikke darm : Kijk voor overige ziektes en aandoeningen aan de darmen op de pagina darmklachten.

 4. Ahufiv hij schrijft:

  Eindigt dik darm met een uitwendig apertuur van de anus. Deze voedingsstoffen passeren de darmwand via het capillair stelsel (haarvaten). Zuiging in de dikke darm wordt in grote volumes uitgevoerd.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: